BEST POŻ

Profesjonalna ochrona przeciwpożarowa

BEST POŻ

Terminowość oraz niskie ceny

BEST POŻ

Lata doświadczenia na rynku.

Oferta

Oferuje pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Dla naszych klientów oferujemy opracowania:

analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

instrukcji technologicznej procesu technologicznego

ocenę ryzyka wybuchu

pomoc przy organizacji próbnej ewakuacji

Inne zlecone usługi:

przeglądy, konserwacje, naprawy, oraz legalizacje sprzętu p-poż.

badanie ciśnienia i wydajności w sieciach hydrantowych (wewnętrznych wraz z dokumentacją ) za pomocą profesjonalnego atestowanego urządzenia

próby ciśnieniowe węży pożarniczych

legalizacje zbiorników gaśnic i agregatów

oznaczanie obiektów znakami ewakuacyjnymi i p-poż.

stały nadzór nad czynnościami z zakresu ochrony p-poż.

fachowe doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu przeciwpożarowego

szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego

napełnianie butli

Sprzedaż sprzętu:

gaśnice oraz agregaty gaśnicze,

skrzynki ochronne na gaśnice,

hydranty wewnętrzne

szafki hydrantowe z wyposażeniem

znaki ewakuacyjne oraz ppoż.

armatura ppoż.

inny sprzęt p-poż według, zapotrzebowania klienta

szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego

napełnianie butli

* Przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów (w przypadku podpisania umowy na konserwację i legalizację sprzętu p-poż.)

Oferuje pełną obsługę z zakresu z zakresu ochrony pracy i BHP:

Szkolenia Wstępne i Okresowe

Ocenę ryzyka zawodowego

Opracowywanie instrukcji dla stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i zakładów

Szkolenie pracowników, nadzoru i kadry inżynieryjno-technicznej

Sprawowanie obowiązków inspektora BHP w zakładzie pracy

Pomoc lub sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Analiza i ocena ryzyka prowadzenia procesów przemysłowych

Doradztwo i pomoc doraźna

Inne zlecone usługi

Szkolenia z Pierwszej Pomocy

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego ani innych właściwych przepisów prawnych.